History of Cummins Engine Company Model F

A history of Cummins Model F, built by the Cummins Engine Company.

Cummins engine model F #8165
Cummins engine model F #8165